Profil

Spoločnosť F&G CONSULTING s.r.o. bola založená v roku 2005. Dynamicky sa rozvíjajúca firma spracováva účtovníctvo a ostatnú ekonomickú agendu pre podnikateľské subjekty, pričom našim hlavným cieľom je uľahčiť a zefektívniť spoločnostiam ich činnosť v tak náročnej oblasti akou je účtovníctvo, ktoré je východiskom pre zostavenie závierky a následne daňového priznania.

Všetky služby zabezpečujeme komplexne od prevzatia prvotných dokladov, ich zaúčtovania, komunikácie s klientom až po spracovanie uzávierky, výstupov pre finančné inštitúcie, výstupov pre interné účely klienta, prítomnosť pri kontrolách atď.

Naša firma sa v súčasnosti vyznačuje stabilným personálnym obsadením profesionálnych účtovníkov a administratívnych pracovníkov, ktorý majú dlhoročné skúsenosti s vedením účtovníctva v rôznych odvetviach národného hospodárstva a tiež vo firmách so zahraničnou majetkovou účasťou.

Množstvo našich spokojných klientov oceňuje v spolupráci s našou firmou vysokú odbornosť, spoľahlivosť, lojálnosť a samozrejme diskrétnosť.