F&G Consulting

Cenník

Rozsah poskytovaných služieb si určuje samotný klient. Pri určovaní cien pre klientov preto uprednostňujeme individuálny prístup. Výsledná cena teda závisí od:

Výsledná cena je riešená formou paušálu. Paušál sa stanoví za určité obdobie, pri väčšom objeme služieb bude toto obdobie 1 mesiac, a pri menšom objeme poskytovaných služieb môže byť toto obdobie dlhšie, maximálne však 1 rok. Dohodnutá cena je nemenná do okamihu zmeny rozsahu požadovaných služieb.

Spoločnosť F&G Consulting je platcom DPH.

Pre ďalšie informácie o cenách nám napíšte