Mzdy a personalistika

komplexné spracovanie mzdovej a presonálnej agendy spôsobom, ktorý odbremení klienta od nutného každomesačného kontaktu s poisťovňami.