Služby

Mzdy a personalistika
komplexné spracovanie mzdovej a presonálnej agendy spôsobom, ktorý odbremení klienta od nutného každomesačného kontaktu s poisťovňami.

Účtovníctvo
komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva so zárukou za jeho správnosť a správnosť vyhotovených výkazov predkladaných správcovi dane a iným inštitúciam.

Účtovné a ekonomické poradenstvo
špecifické riešenie otázok a problémov z oblastí ekonomiky, účtovníctva, daní a financií.