Príklad č. 1:

Pán Emil rozbehol podnikanie v oblasti medzinárodnej prepravy a logistiky. Objednávky pribúdajú, momentálne kupuje už druhú jazdnú súpravu, aby uspokojil rastúci dopyt po jeho službách.

Mesačne vystaví 15-20 faktúr pre svojich klientov, obdrží 20-30, realizuje 15-20 hotovostných nákupov. V obchodnom majetku má zaradené 2 ťahače, 2 návesy a jedno osobné motorové vozidlo. Zamestnáva štyroch zamestnancov. Je mesačným platiteľom DPH

Mesačne platí za naše služby 420 EUR.

 

Príklad č. 2:

Pán Otto s pánom Petrom podnikajú už 20 rokov v oblasti nákupu a predaja elektroinštalačného materiálu a montáže kamerových a zabezpečovacích systémov. Za ten čas sa im podarilo vybudovať stabilnú spoločnosť s 10-timi zamestnancami. Majú vybudované interné účtovné oddelenie. Spoločnosť je mesačným platiteľom DPH.

Od nás požadujú, aby sme vykonávali dohľad nad ich účtovným oddelením, vykonávali pravidelné návštevy a kontroly, metodicky usmerňovali ich zamestnancov v oblasti účtovníctva a miezd, vypracovali daňové priznania, účtovnú závierku, pravidelný reporting pre banky a tiež pre ich potreby. Je pre nich zaujímavé aj poradenstvo v oblasti daňovej optimalizácie.

Mesačne platia za naše služby 500 EUR.