Skip to content

Čo je superhrubá mzda – celková cena práce

Pojem superhrubá mzda sa na Slovensku používa len v hovorovej reči. Naša legislatíva totiž toto označenie oficiálne nepozná, napriek tomu je táto veličina dôležitá a tento pojem sa u nás udomácnil. Doteraz sa s pojmom superhrubá mzda bežne stretnete a dokonca je tento pojem vyhľadávaný na Internete častejšie ako “celková cena práce”. Superhrubá mzda sa v niektorých prípadoch uvádza aj na výplatnej páske (nesprávne), avšak správne označenie je celková cena práce

 

Čo je to superhrubá mzda?

Pojem superhrubá mzda (celková cena práce) predstavuje hodnotu, ktorá vyjadruje celkový súčet všetkých nákladov zamestnávateľa na zamestnanca. Ľudovo povedané, superhrubá mzda vyjadruje koľko presne stojí zamestnávateľa jeho zamestnanec. Superhrubá mzda je teda súčtom mzdových nákladov a všetkých odvodov na zdravotné a sociálne poistenie a tiež dane. Pre zamestnávateľa ide tak o dôležitú položku nákladov vo firme.

 

Aký je význam superhrubej mzdy? 

Hlavnou výhodou superhrubej mzdy (celkovej ceny práce), je väčší prehľad a lepšia informovanosť ako pre zamestnávateľa, tak aj pre zamestnanca. Mala by preto rovnako zaujímať aj zamestnanca.  Zamestnanec presne vidí, aké sú náklady na jeho pracovné miesto a koľko odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne a daní v skutočnosti platí. Hrubá mzda na výplatnej páske obsahuje len odvody, ktoré platí zamestnanec. Ide o 13,4% (v roku 2022) z hrubej mzdy, v prípade zamestnávateľa ide až o 35,2% (v roku 2022).

Superhrubá mzda má do určitej miery aj psychologický efekt. Zamestnanec by si mal vďaka nej lepšie uvedomiť rozdiel medzi čistou mzdou – sumou, ktorú dostáva každý mesiac na účet a tým, koľko zamestnávateľa reálne stojí jeho pracovné miesto. Podľa prieskumu si totiž mnoho zamestnancov myslí, že náklady zamestnávateľa na zamestnanca spočívajú iba v sume netto (čistá mzda), ktorú zamestnanec dostane. 

Cieľom superhruby mzdy je aj sprehľadnenie a zjednodušenie výpočtu základu dane a odvodov tak, aby sa tieto hodnoty mohli vypočítať z jednej sumy, a to práve zo superhrubej mzdy (celková cena práce). Netreba sa však obávať, zavedenie superhrubej mzdy vo všeobecnosti neovplyvňuje výšku čistej mzdy, pretože tá závisí od konkrétnej miery daňového a odvodového zaťaženia.

 

Ako vypočítať superhrubú mzdu (celkovú cenu práce)?

Výpočet superhrubej mzdy nie je zložitý, zvládnete to ľahko a rýchlo. Vypočítať si ju viete ako súčet čistej mzdy, celkovej výšky všetkých odvodov a preddavkov na daň. Prípadne ak k hrubej mzde pripočítate len odvody, ktoré za zamestnanca odvádza zamestnávateľ a preddavky na daň. A rovnako výpočet takejto mzdy zvládne každá Internetová kalkulačka pre výpočet mzdy.

uctovnik

Klaudia Nagyová
junior účtovník
+421 948 482 052
klaudia.nagyova@fgconsulting.sk

Zdieľaj tento článok