Účtovníctvo

Ponúkame Vám kompletné a precízne spracovanie účtovnej a daňovej agendy pre začínajúcich podnikateľov, malé a stredné spoločnosti ako aj fyzické osoby. Vieme úplne nahradiť Vaše účtovné a mzdové oddelenie, alebo poskytnúť podporu a poradenstvo Vášmu internému tímu.

Tím profesionálov, dlhodobé skúsenosti a prax nám umožňuje poskytnúť Vám kompletné služby potrebné pre rozvoj Vášho podnikania. Cieľom v tejto oblasti je zabezpečiť pre Vás splnenie si všetkých povinností podľa platnej legislatívy a tiež poskytnúť Vám presné a včasné informácie o Vašom podnikaní.

Zabezpečíme pre Vás:

  • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva podľa platnej legislatívy
  • prevzatie dokladov, prvotnú kontrolu formálnej správnosti Vašich účtovných dokladov
  • vystavenie a distribúciu faktúr
  • prvotné posúdenie daňovej oprávnenosti nákladov a následnú komunikáciu
  • spracovanie a podanie ročnej účtovnej závierky
  • spracovanie a podanie daňových priznaní (daň z príjmov, DPH, daň z motorových vozidiel)
  • vypracovanie výročnej správy
  • zastupovanie a komunikácia so štátnymi inštitúciami (Daňový úrad, Colný úrad, Štatistický úrad, atď.)
  • kontrola a dohľad nad fungovaním interného účtovného oddelenia, optimalizácia účtovných procesov
  • tvorba vnútropodnikových smerníc v oblasti účtovníctva

Napíšte nám