Mzdy a personalistika

Ponúkame Vám bezproblémové spracovanie mzdovej a personálnej agendy tak, aby sme Vás odbremenili od vysokej záťaže, ktorú si táto oblasť vyžaduje. Našim cieľom je predovšetkým pomôcť Vám zorientovať sa v neustále meniacej sa legislatíve a nastaviť Vám optimálne daňovo-odvodové zaťaženie.

Zabezpečíme pre Vás:

  • výpočet miezd, daní a odvodov, zrážok zo mzdy zamestnancov
  • príprava a distribúcia výplatných pások jednotlivým zamestnancom
  • prihlásenie a odhlásenie zamestnancov v príslušných štátnych inštitúciách pri nástupoch a výstupoch
  • príprava potrebných výkazov a hlásení pre štátne inštitúcie (Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Štatistický úrad, )
  • príprava štatistických výkazov pre Štatistický úrad
  • zastupovanie a komunikácia so štátnymi inštitúciami
  • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti zamestnancov
  • príprava platobných príkazov na úhradu miezd, daní a odvodov a zrážok z miezd
  • príprava reportov podľa Vašich požiadaviek
  • udržiavanie personálnych zložiek zamestnancov
  • archivácia mzdovej a personálnej agendy

Napíšte nám