Skip to content
poradenske-sluzby)

Mzdy a personalistika

Ponúkame Vám bezproblémové spracovanie mzdovej a personálnej agendy tak, aby sme Vás odbremenili od vysokej záťaže, ktorú si táto oblasť vyžaduje. Našim cieľom je predovšetkým pomôcť Vám zorientovať sa v neustále meniacej sa legislatíve a nastaviť Vám optimálne daňovo-odvodové zaťaženie.

poradenske-uctovne-sluzby-dane-bratislava

📞 Úvodná konzultácia s expertom ZADARMO ➡️

Zabezpečujeme pre vás:

výpočet miezd, daní a odvodov, zrážok zo mzdy zamestnancov

výpočet miezd, daní a odvodov, zrážok zo mzdy zamestnancov

príprava a distribúcia výplatných pások jednotlivým zamestnancom

príprava a distribúcia výplatných pások jednotlivým zamestnancom

prihlásenie a odhlásenie zamestnancov v príslušných štátnych inštitúciách pri nástupoch a výstupoch

prihlásenie a odhlásenie zamestnancov v príslušných štátnych inštitúciách pri nástupoch a výstupoch

príprava potrebných výkazov a hlásení pre štátne inštitúcie (Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Štatistický úrad, )

príprava potrebných výkazov a hlásení pre štátne inštitúcie (Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Štatistický úrad, )

príprava štatistických výkazov pre Štatistický úrad

príprava štatistických výkazov pre Štatistický úrad

zastupovanie a komunikácia so štátnymi inštitúciami

zastupovanie a komunikácia so štátnymi inštitúciami

ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti zamestnancov

ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti zamestnancov

príprava platobných príkazov na úhradu miezd, daní a odvodov a zrážok z miezd

príprava platobných príkazov na úhradu miezd, daní a odvodov a zrážok z miezd

príprava reportov podľa Vašich požiadaviek

príprava reportov podľa Vašich požiadaviek

udržiavanie personálnych zložiek zamestnancov

udržiavanie personálnych zložiek zamestnancov

archivácia mzdovej a personálnej agendy

archivácia mzdovej a personálnej agendy

Spokojných klientov

Spokojných klientov

závierok za posledných 5 rokov

Pripojte sa k našim spokojným klientom

Mzdy a personalistika
Mzdy a personalistika
Mzdy a personalistika
Mzdy a personalistika

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

KANCELÁCIA<br>Trnavská cesta 67 <br>821 04 Bratislava

KANCELÁCIA
Trnavská cesta 67
821 04 Bratislava

FG CONSULTING PLUS S.R.O.<br>Strojnícka 8<br>821 05 Bratislava <br>IČO: 52 531 279<br> Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 139336/B

FG CONSULTING PLUS S.R.O.
Strojnícka 8
821 05 Bratislava
IČO: 52 531 279
Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 139336/B

Meno alebo firma
Meno
Field is required!
Field is required!
Telefón
Telefón
Field is required!
Field is required!
Email
Email
Field is required!
Field is required!
Firma:
Firma / IČO
Field is required!
Field is required!
Správa
správa
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!