Poradenské služby

Ponúkame Vám nielen spracovanie účtovnej, mzdovej a personálnej agendy, ale predovšetkým cenné profesionálne poradenstvo a riešenia na mieru pre Vaše podnikanie. Sme stabilným a spoľahlivým partnerom, našim cieľom je individuálny prístup pri riešení Vašich potrieb, zabezpečiť Vám komplexné služby pod jednou strechou a všetko potrebné pre Vaše strategické rozhodovania v podnikaní.

Zabezpečíme pre Vás:

  • poradenstvo a konzultácie v oblasti účtovnej a daňovej problematiky
  • optimalizáciu daňovo-odvodového zaťaženia v rámci platnej legislatívy
  • prípravu reportov podľa Vašich požiadaviek, ich vyhodnotenie, konzultácie
  • audit a daňové poradenstva
  • prípravu podkladov pre účely auditu, asistenciu počas auditu
  • zastupovanie v prípade daňovej kontroly
  • kontrolu a dohľad nad fungovaním interného účtovného oddelenia, optimalizáciu účtovných procesov
  • tvorbu vnútropodnikových smerníc v oblasti účtovníctva
  • založenie a registráciu novej spoločnosti vrátane poskytnutia sídla a súvisiacich administratívnych služieb
  • prípravu a realizáciu zmien v spoločnostiach a ich zápis do obchodného registra (zmena názvu spoločnosti, sídla, spoločníkov, konateľov a pod.)
  • predaj ready-made spoločností
  • iné poradenské služby podľa konkrétnych požiadaviek klienta

Napíšte nám