Skip to content

Používanie súborov cookies

Všeobecne informácie o automatickom spracúvaní údajov a súborov cookies

Pri návšteve týchto webových stránok dochádza k automatickému spracovaniu niektorých vašich údajov (napr. Informácie o používanom internetovom prehliadači a operačnom systéme, o doméne webových stránok, z ktorých pristupujete na naše stránky, o počte návštev alebo o priemernom čase strávenom pri prezeraní konkrétnych podstránok). Tieto údaje si ukladáme na účely sledovania a priebežného vyhodnocovania atraktivity našich webových stránok, na účely zlepšenia ich funkčného a obsahového nastavenia, ako aj na účely prezentácie nášho tovaru a služieb po opustení týchto webových stránok.

 

K spracovaniu vyššie uvedených údajov dochádza za pomoci súborov cookies a ďalších technických nástrojov, ktoré nám umožňujú vyhodnotiť, ktoré časti webových stránok sú populárne, čo návštevníci našich stránok sledujú a koľko času na našich stránkach strávia.

 

Tieto údaje môžu byť poskytnuté 3. stranám, ktoré zabezpečujú správu a údržbu týchto webových stránok, ako aj osobám poskytujúcim technické riešenia spojené s používaním súborov cookies a ďalších technických nástrojov fungujúcich na pozadí našich webových stránok.

 

ČO SÚ SÚBORY COOKIES?

Cookies sú malé textové súbory obsahujúce informácie, ktoré webový server odošle a uloží do vášho internetového prehliadača. Tieto informácie sa potom posielajú späť na webový server pri každej návšteve týchto stránok. Webový server tak umožňuje identifikovať a sledovať váš internetový prehliadač. Údaje, ktoré takýmto spôsobom získame, sú anonymné a nie sú spájané s konkrétnou osobou, pričom na základe týchto údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu alebo k profilovaniu.

 

AKÉ COOKIES POUŽÍVAME?

Súbory cookies, ktoré používame, patria medzi tzv. technické cookies, ktoré sú potrebné na sledovanie dátových prenosov s cieľom prispôsobiť obsah a funkcie webových stránok vašim potrebám, ako aj reklamné cookies používané za účelom prezentácie nášho tovaru a služieb.

 

AKO ODMIETNUŤ POUŽÍVANIE COOKIES?

Pri návšteve týchto webových stránok máte možnosť prijať používanie cookies za pomoci tlačidla vyjadrujúceho súhlas. Pokiaľ svoj súhlas nevyjadríte, budete mať rovnaký prístup na naše stránky, avšak niektoré funkcie webových stránok nemusia fungovať správne.

 

Ďalej si vás dovoľujeme upozorniť, že ak používanie súborov cookies akceptujete, môžete ich kedykoľvek odstrániť z vášho internetového prehliadača.

 

AKO DLHO SI PONECHÁVAME ZÍSKANÉ INFORMÁCIE?

To, ako dlho si ponecháme informácie získané za pomoci súborov cookies, závisí vždy na príslušnom type cookies. Platnosť súborov typu session cookies vyprší hneď po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookies, vrátane lokálne prístupných objektov, môžu mať platnosť aj niekoľko mesiacov.

 

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

Napriek tomu, že údaje, ktoré získame za pomoci súborov cookies nespájame s konkrétnou osobou, dovoľujeme si vás týmto informovať, že máte právo požadovať prístup k svojim údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním údajov, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov.