Skip to content

Čo nám prináša Sulíkovo kilečko v praxi?

Popri riešení otázok spojených s pandémiou koronavírusu, vláda nezabudla ani na podnikateľov. Tým okrem štátnej pomoci pri poklese tržieb priklepla aj takzvané Sulíkove kilečko. V praxi 114 opatrení, ktoré drobnými zmenami v konečnom dôsledku výrazne menia podnikateľské prostredie k lepšiemu.

Základom je odstránenie byrokracie

Vláda prijala 114 opatrení, ktoré vzišli do veľkej miery z konkrétnych požiadaviek podnikateľov. Nejde o systémové zmeny na poli podnikania, ale v prvom rade o zníženie byrokratickej záťaže a s ním spojených komplikácií pri podnikaní. V takomto ohľade je potrebné vnímať zmeny z kilečka s ohľadom na to, že niektoré zmeny sa nedostávajú do praxe okamžite, ale v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. Pozreli sme sa teda na najzásadnejšie zmeny, ktoré sa dotýkajú najväčšej časti podnikateľov.

Zmeny v daniach iba raz

Najvýznamnejším bodom celého kilečka je ustálenie daňových zmien. To znamená, že počas roka sa podnikateľ nemusí vôbec zaoberať tým, čo sa na poli daňovej politiky odohráva, pretože daňové a odvodové zákony sa nebudú meniť počas roka. Zmeny sa budú realizovať vždy iba raz v roku a to k 1. januáru. To zmierňuje byrokratickú nielen záťaž, ale napríklad aj eliminuje fakt, že daňové úrady sa stihnú na zmenu pripraviť, aby nechýbali tlačivá a podobne. Zmeny teda budú vždy len raz v roku.

Oznámenie preddavkov

Platenie preddavkov na daň z príjmu už bude daňovníkovi vždy jasné dostatočne v predstihu. Finančná správa si totiž zobrala na plecia povinnosť, že bude fyzickým osobám vždy sama oznamovať výšku preddavku na daň z príjmu.

Zruší sa povinnosť mať ukážkový blok

Už od začiatku sa to javilo ako zbytočná byrokracia, ktorá našťastie odchádza do minulosti. V prevádzkach sa ruší povinnosť mať na pokladnici nalepený vzor bločku z eKasy.

Zrušenie niektorých povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Bolo ich naozaj neprimerane, vďaka kilečku sa však zruší povinnosť oznamovať Sociálnej poisťovni vznik a zánik materskej dovolenky aj rodičovskej dovolenky. Pre zamestnávateľov sa predĺži lehota na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia pracovníkov. A to z 8 dní na 30 dní od skončenia pracovného pomeru.

Zmena tržieb pri audite

Povinnosť vykonávať audit sa posúva do vyšších obratov. Povinný audit nebude pre firmy, ktoré majú ročný obrat štyri milióny, ale až pre obrat dvojnásobný, teda osem miliónov. Pozor, toto sa mení s platnosťou až od 1. januára 2022.

Spotreba auta sa zreálni

Vec, ktorá poteší každého podnikateľa. Spotreba pohonných hmôt sa nebude účtovať podľa deklarovanej spotreby v technickom preukaze vozidla, ale za daňový náklad sa bude uznávať reálna spotreba. Konečne si teda môže podnikateľ premietnuť do nákladov skutočné náklady na cestu nielen „papierové“.

Kilečko 2 bude zamerané na živnosti

Už dnes sa zbierajú návrhy a podklady k druhému kolu kilečka. To podľa ministra hospodárstva bude viac zamerané na efektívnejšie podnikanie a jeho naštartovanie. V pláne sú napríklad možnosti, ako dať v podnikaní šancu aj mladistvým, plánovaná je univerzálna a rodinná živnosť a uľahčiť sa má aj samotné založenie živnosti.

Na konečnú podobu si ešte počkáme, avšak opäť sa zdá, že síce nepôjde o razantné zmeny, skôr o súbor drobností, ktoré však v súčte menia podnikateľské prostredie výrazne k jednoduchšiemu. Očakávať sa bude zrejme pomalý nábeh v priebehu budúceho roka.

uctovnik

Klaudia Nagyová
junior účtovník
+421 948 482 052
klaudia.nagyova@fgconsulting.sk

Zdieľaj tento článok