Skip to content

Dobrovoľný platca DPH. Výhody a nevýhody

Podnikateľ sa stane platcom DPH automaticky zo zákona, ak jeho obrat dosiahne za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov príjem 49 790 eur. Byť platcom DPH má však niekoľko výhod, pre ktoré je možné registrovať sa na platcu DPH aj bez dosiahnutia tohto obratu. Všetko má však aj svoje obmedzenia.

 

Hlavnou výhodou je daňový odpočet

 

Jednou z najväčších výhod platcu  DPH je, že ak nakupuje tovar alebo služby aj s DPH, má nárok na uplatnenie daňového odpočtu. Pre platcu DPH to súčasne znamená, že ak sú aj jeho obchodní partneri platcami DPH, tak si zaplatenú DPH môžu odpočítať v daňovom priznaní od tej prijatej. Štátu následne odvedú iba príslušný rozdiel. Ak vznikne na dani preplatok, štát dokonca tento rozdiel vráti. 

 

Oplatí sa byť dobrovoľným platcom DPH?

 

Výhody platcu DPH sa prejavia hlavne v prípade, ak počítate s veľkými výdavkami. Pretože pri malej spotrebe si samozrejme nemáte čo odpočítať.  Potom je to výhodné aj pre obchodných partnerov v prípade, že sú rovnako platcami DPH. Nie vždy sa však podnikateľ vie rozhodnúť, či sa mu už oplatí stať sa dobrovoľným platcom DPH. Preto pre vás v FG consulting pripravíme analýzu podnikania, aby ste sa vyhli nesprávnemu kroku. 

V prípade, ak sa vám oplatí stať dobrovoľným platcom DPH, pomôžeme vám aj s registráciou na daňovom úrade a pripravíme na povinnosti, ktoré má platca DPH voči Finančnej správe. 

 

Nevýhody platcu DPH

 

Hlavnou nevýhodou je, že ako platca DPH máte o niečo vyššie náklady s vypracovaním daňových priznaní a daňovou evidenciou. Ďalšou nevýhodou je, že ak poskytujete služby alebo predávate tovar odberateľom, ktorí nie sú platcami DPH, tak sa pre nich navýši cena vášho tovaru a služieb práve o DPH. Týka býva často problém u živnostníkov, ktorí podnikajú s duševným vlastníctvom a musia svoje služby pre neplatcov DPH tým pádom razantne zvýšiť. Rovnako je potrebné povedať, že nevýhodou je strata možnosti uplatňovať si paušálne výdavky, pokiaľ ide o podnikateľa fyzickú osobu. 

Ako platca DPH musíte viesť  účtovníctvom a uplatňovať si len reálne výdavky. Pre tých, ktorým vychádzajú paušálne výdavky výhodnejšie ako reálne, sa dobrovoľná registrácia na DPH nemusí oplatiť. 

 

Môžete sa prihlásiť aj odhlásiť

 

Ak prevážia výhody dobrovoľného platcu DPH nad nevýhodami, stačí podľa §4 ods. 2, požiadať o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH. V takomto prípade výška dosiahnutého obratu nie je podmienkou. Daňový úrad  vám vystaví osvedčenie o registrácii spolu s identifikačným číslom – IČ DPH. Ak by sa ukázalo, že byť platcom DPH nie je pre vás výhodné, môžete dobrovoľnú registráciu opäť zrušiť. Avšak až rok po tom, ako ste sa stali platcom. 

uctovnik

Klaudia Nagyová
junior účtovník
+421 948 482 052
klaudia.nagyova@fgconsulting.sk

Zdieľaj tento článok