Skip to content

Živnosť verzus s.r.o.: Čo sa vám viac oplatí a kedy?

Súčasné neľahké obdobie mnohých podnikateľov núti zamyslieť sa nad ďalším osudom ich činnosti. V niektorých prípadoch nie je však dôvod skončiť s podnikaním, niekedy napríklad stačí len prejsť zo živnosti na eseročku alebo naopak. Môžete tak výrazne usporiť na nákladoch aj administratíve.

 

Začínate podnikať? So živnosťou to pôjde ľahšie

 

Ak ste sa počas koronakrízy rozhodli začať podnikať, najjednoduchší spôsob je založenie živnosti. Živnosť si veľmi rýchlo zaregistrujete a v prvom roku živnosti nemusíte platiť ani odvody do Sociálnej poisťovne. Tá sa ohlási až v prípade, ak presiahne váš  príjem za rok určitú hranicu (pre rok 2020 to je suma 6 552 EUR). Ešte ľahšie je slobodné povolanie, pri ktorom nepotrebujete ani registráciu na živnostenskom úrade, stačí vám iba registrácia na daňovom úrade a získanie DIČ.

 

Pri založení s.r.o. sú náklady na začatie podnikania vyššie ako pri živnosti. Ide však o aj značne náročnejší administratívny proces. S ním vám vie napríklad pomôcť aj firma, ktorá sa zaoberá zakladaním spoločností. Eseročku založí za vás a prakticky za cenu, ktorú by ste zaplatili aj sami. Akurát to máte bez starostí.  Založenie trvá cca 10 dní a bude stáť do 300 EUR vrátane súdnych poplatkov.

 

Výhoda ručenia

 

Ak pracujete sami, napríklad len dodávate služby alebo práce, živnosť je pre vás výhodnejšia. Pretože je jednoduchá a hoci podnikateľ ručí celým svojim majetkom, tak v prípade dodávateľských prác toto nie je veľmi dôležitá otázka, všetko si totiž viete ustrážiť a do rizikových vecí v žiadnom prípade nepôjdete. Ak však tovar nakupujete, predávate, plánujete si brať úver, je lepšie založenie s.r.o. Pretože napríklad v prípade problémov môže živnostníkovi siahnuť exekútor na celý jeho majetok. Pri eseročke je majetok podnikateľa oddelený od firemného.

 

Dane a odvody

 

Živnostníci majú jednu veľkú výhodu a ňou sú paušálne výdavky. Štát im umožňuje neviesť účtovníctvo, môžu si viesť iba daňovú evidenciu a do svojich výdavkov  si uznať paušálne výdavky vo výške 60 % ich príjmov, maximálne do výšky 20 000 EUR za rok. V takom prípade nepotrebujete prakticky vynakladať financie ani na účtovníka, stačí vám viesť si iba spomínanú daňovú evidenciu (napr. v MS Excel) a podať daňové priznanie. Pri s.r.o. je povinnosť viesť si podvojné účtovníctvo, čo už bez účtovníka alebo účtovnej firmy zvládne málokto. Neexistuje možnosť si uznať paušálne výdavky.

 

Na druhej strane ak konateľ nemá v s.r.o., žiadnu odmenu, nemusí platiť sociálne ani zdravotné poistenie. Pozor však na skutočnosť, že každá osoba musí byť zdravotne poistená, buď ako zamestnanec, ako SZČO (živnostník, slobodné povolanie, atď.) ako poistenec štátu (napr. študent, dôchodca) alebo ako samoplatiteľ (napr. dobrovoľne nezamestnaný).

 

Teda ak konateľ nepoberá odmenu, nemusí síce platiť z titulu konateľstva žiadne odvody, ale pokiaľ nie je zamestnaný niekde inde, alebo nie je zároveň aj živnostník alebo dôchodca, tak odvodom do zdravotnej poisťovne sa nevyhne – platí si ich ako samoplatiteľ (pre rok 2021 suma 76,44 EUR). Samozrejme sú aj iné možnosti ako minimalizovať svoje odvodové zaťaženie.

U živnostníka, ak prekročí hranicu príjmu , musí platiť aspoň minimálne odvody, aj v prípade, ak by nič nezarobil. Pre rok 2021 predstavujú výšku 180,99 EUR. To rozhodne nie je málo. Plus si treba prirátať aj odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 76,44 EUR. Mesačné náklady sú len na odvodoch teda viac ako 250 EUR, ktorým sa živnostník nevyhne, bez ohľadu na to, či zarobí alebo nie.

 

Výhody má živnosť aj s.r.o.

 

Živnosť aj eseročka majú svoje výhody aj nevýhody. Pred začatím podnikania je vhodné poradiť sa s účtovnou spoločnosťou, ktorá vám vysvetlí, aká forma podnikania bude pre vás najvhodnejšia a ako optimalizovať svoje daňovo-odvodové zaťaženie. Prípadne vám rovno ponúkne aj možnosť založiť spoločnosť s ručením obmedzením bez starostí.

uctovnik

Klaudia Nagyová
junior účtovník
+421 948 482 052
klaudia.nagyova@fgconsulting.sk

Zdieľaj tento článok