Skip to content

Komu sa oplatia paušálne výdavky (pozrieme sa kedy a komu sa oplatia a kedy je lepšie zvoliť reálne výdavky)

Komu sa oplatia paušálne výdavky?

Slovenská legislatíva umožňuje fyzickým osobám  uplatniť si v daňovom priznaní namiesto preukázateľných výdavkov takzvané paušálne. Tento spôsob má mnoho výhod, avšak aj svoje limity. Nemusí sa oplatiť každému.

Čo sú to paušálne výdavky?

Na rozdiel od preukázateľných výdavkov, ktoré ako výdavky na podnikanie podnikateľ uvádza v daňovom priznaní a musí ich preukázať bločkami či faktúrami, paušálne výdavky sa nijako dokazovať ani preukazovať nemusia. Uplatňovanie paušálnych výdavkov upravuje zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Uplatniť si ich môže fyzická osoba ak:

  • dosiahla príjmy z podnikania
  • dosiahla príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti
  • dosiahla príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu
  • neuplatňuje skutočné výdavky
  • nevedie daňovú evidenciu, jednoduché alebo podvojné účtovníctvo,

Kedy paušálne výdavky nie je možné uplatniť?

Uplatniť si v daňovom priznaní paušálne výdavky však nemôže každý. Prvým obmedzením je, že paušálne výdavky si môže uplatniť len fyzická osoba podnikateľ, teda napr.  živnostník, sprostredkovateľ, slobodné povolania (znalci, tlmočníci, lekári, umelci, atď.). Obmedzením tiež je, že fyzická osoba podnikateľ si môže uplatniť paušálne výdavky iba v prípade, že nie je platiteľom DPH. Paušálne výdavky si nemôže uplatniť právnická osoba, napr. s.r.o.. Častokrát v praxi nastáva situácia, kedy sa živnostník rozhodne zrušiť si živnosť a založiť si jednoosobovú s.r.o., v takomto prípade stráca možnosť uplatňovať si paušálne výdavky, nakoľko v s.r.o. už musí viesť podvojné účtovníctvo a teda účtovať o skutočných výdavkoch.

Paušál sa najviac oplatí do sumy 33 333,34 EUR

Paušálne výdavky umožňujú odpočítať si 60 % z dosiahnutých zdaniteľných príjmov fixne pre každú fyzickú osobu maximálnej však do sumy 20 000 EUR. Bez ohľadu na to, či ste vôbec nejaké výdavky na podnikanie mali. Najviac sa teda oplatia ľuďom, ktorí reálne výdavky nemajú, alebo ich majú veľmi nízke. Najviac ich preto využívajú programátori, grafici, právnici, účtovníci, autori, marketéri a podobne. Jednoducho ľudia, ktorí poskytujú predovšetkým služby a ktorých reálne výdavky na počítač, internet, alebo mobil by nikdy nedosiahli 20 000 EUR.

Ideálne je využiť paušálne výdavky, ak máte príjem do sumy 33 333,34 EUR. V takom prípade si totiž uplatníte plných 60 %.  Avšak ak by ste zarobili 40 000 EUR, stále je možné uplatniť si paušálne výdavky, avšak iba do výšky 20 000 EUR, čo je maximálna hranica. Naopak, ak ste zarobili napríklad len 10 000 EUR, výdavky si uplatníte len na výšku 6 000 EUR.

Odvody sú nad rámec výdavkov

Ak sa rozhodnete uplatňovať paušálne výdavky, žiadne iné si už uplatniť nemôžete. Výnimkou sú  zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Odvody do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne si podnikateľ uplatní v reálnej výške, ktorú zaplatil.

To znamená, že ak máte príjem približne 33 333 EUR a uplatníte plné paušálne výdavky 20 000 EUR, pričom do Sociálnej a zdravotnej poisťovne ste zaplatili 3000 EUR, výdavky, ktoré si môžete súhrne uplatniť budú 23 000 EUR.

Náklady bez nákladov

Najväčšou výhodou paušálnych výdavkov je bezstarostnosť. V podstate si nepotrebujete viesť žiadnu daňovú evidenciu. Nepotrebujete výdavky dokladovať ani obhajovať pri kontrole a ľahko si ich vypočítate aj sami. Jednou z nevýhod však je, že výšku daňových výdavkov sa v takomto prípade dozviete až po skončení daňového obdobia, keď sa spočítajú všetky príjmy. Avšak aj počas roka, ak si príjmy priebežne evidujete už viete odhadnúť približnú výšku paušálnych výdavkov. Plných 20 000 EUR si na konci roka budete môcť uplatniť, ak ste mali mesačný príjem približne 2 777 EUR.

Nemusíte sa rozhodnúť dopredu

Veľkou výhodou je, že pre spôsob evidencie výdavkov sa nemusíte rozhodnúť na začiatku zdaňovacieho obdobia. Pre výhodnejšiu formu sa môžete rozhodnúť až pred podaním daňového priznania. Počas roka si môžete viesť evidenciu reálnych výdavkov. Ak pred podaním daňového priznania zistíte, že paušálne budú výhodnejšie, uplatníte si ich. Naopak, ak by boli skutočné výdavky vyššie ako 60% príjmov, započítate výdavky reálne.  

uctovnik

Klaudia Nagyová
junior účtovník
+421 948 482 052
klaudia.nagyova@fgconsulting.sk

Zdieľaj tento článok