Komu sa oplatia paušálne výdavky (pozrieme sa kedy a komu sa oplatia a kedy je lepšie zvoliť reálne výdavky)