Skip to content

Odklad daňového priznania za rok 2020. Ako na to?

Počas minulého roka nebolo nutné kvôli pandémii koronavírusu podať daňové priznanie do 31. marca 2020, termín na podanie sa posunul až do 02. novembra 2021. Navyše odklad nebolo potrebné oznamovať ani oň žiadať. Hoci pandémia trvá, Finančná správa zatiaľ o žiadnom podobnom posunutí termínu na podanie daňového priznania k dani z príjmu neuvažuje. Preto ak nestíhate, neviete alebo nechcete podať daňové priznanie za rok 2020 do 31. marca 2021, bude nutné odklad oznámiť alebo oň požiadať. Nejde však o nič zložité.

 

Požiadať o odklad môže každý

 

Oficiálny termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020, ale aj zaplatenie dane je do 31. marca 2021. Ak ale tento termín nestíhate, stačí požiadať daňový úrad o odklad. Ten môže byť :

  • Na tri mesiace
  • Na šesť mesiacov

 

Ako na odklad daňového priznania?

 

Výhodou je, že podaním odkladu sa predĺži nielen doba na podanie daňového priznania, ale sa predĺži termín aj na zaplatenie dane, čo môže byť pre niektorých zaujímavé, hlavne v dnešnej ťažkej situácii. Využiť môžete dva spôsoby podľa toho, v akej situácii sa nachádzate. 

  1. Oznámenie –  v tomto prípade daňovému úradu iba oznámite, že daňové priznanie podáte neskôr. To stačí v prípade, ak nie ste v konkurze, likvidácii alebo nie ste dedičom človeka, za ktorého podávate daňové priznanie. Pri oznámení nie je potrebné čakať na schválenie. Aj preto je možné podať oznámenie až do 31. marca 2021.
  1. Žiadosť – je nutné ju podať práve v prípadoch, ak ide o dediča, prípadne ste v konkurze a likvidácii. Pozor, pri žiadosti je nutné jej podanie najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na riadne podanie daňového priznania. Navyše v tomto prípade musí na rozdiel od oznámenia daňový prípad aj oznámiť, že odklad povoľuje. Preto je potrebné počkať na vyjadrenie daňového úradu. Odporúčame podať žiadosť s dostatočným časovým predstihom a vyhnúť sa tak neistej situácii na poslednú chvíľu.

 

Aké sú lehoty pri odklade daňového priznania

 

Odklad daňového priznania je možné urobiť na 3 alebo 6 mesiacov. Tieto termíny je dobré poznať, pretože daňovému úradu musíte oznámiť nielen odklad, ale práve rovnako tak aj dátum, kedy môže vaše daňové priznane a zaplatenú daň očakávať. 

 

Lehotu je možné predĺžiť na:

 

  1. Tri mesiace, to znamená maximálne do 30.6. 2021. Nemusíte uvádzať žiadny dôvod. Ale platí, že nemusíte využiť plné tri mesiace, ale môžete daňovému úradu oznámiť aj podanie daňového priznania k 30.4., alebo 31.5. Tento vami vytýčený termín je však potrebné dodržať. Nedá sa už následne predĺžiť. Daň a daňové priznanie však môžete poslať aj skôr. 
  1. Šesť mesiacov. Túto lehotu však možno využiť iba v prípade, že mal daňovník príjmy zo zahraničia. Vtedy je možné lehotu predĺžiť až do 30.9.2021, alebo do konca niektorého z predchádzajúcich mesiacov. 

Ak nestíhate podať daňové priznanie alebo potrebujete pomôcť s jeho vypracovaním a podaním odkladu, neváhajte nám napísať. 

uctovnik

Klaudia Nagyová
junior účtovník
+421 948 482 052
klaudia.nagyova@fgconsulting.sk

Zdieľaj tento článok