Skip to content

Stali ste sa mikrodaňovníkom? Má to pre vás niekoľko výhod

Do daňového systému v roku 2020 pribudol nový pojem – mikrodaňovník. Mnohí podnikatelia však presne nevedia, čo si pod ním predstaviť ani to, aké výhody im v konečnom dôsledku postavenie mikrodaňovníka prináša. Mnohé sa dajú využiť už v priebehu roku, no tie hlavné zúročíte pri najbližšom podávaní daňového priznania.

Kto je to mikrodaňovník?

Pojem mikrodaňovník poznáme od roku 2019 vďaka novele Zákona o dani z príjmov. Účinnosť však nadobudol až v januári tohto roka. Právnické osoby a SZČO, ktorých príjmy nedosiahnu v aktuálnom roku výšku príjmu na povinnú registráciu podľa zákona o DPH, teda 49 790 eur, sa stávajú mikrodaňovníkmi.

Avšak pozor, mikrodaňovníkom sa nemôže stať osoba, na ktorú je vyhlásený konkurz, bol mu povolený splátkový kalendár alebo sa nachádza v procese likvidácie. Rovnako ani ten, kto je závislou osobou a vykonáva kontrolovanú transakciu. Výhody mikrodaňovníka si neuplatnia ani tí podnikatelia, ktorých zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov nasledujúcich po sebe.

Daň znížená na 15 %

V tomto roku je možné zdaniť svoje príjmy zníženou sadzbou dane na úrovni 15 %. Zdanenie môžu využiť právnické osoby a fyzické osoby s príjmami z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Sadzba dane vo výške 15 % sa uplatní zo základu dane zníženého o daňovú stratu v prípade právnických aj fyzických osôb. Prvýkrát je však bude možné zníženú sadzbu dane využiť v roku 2021 pri podávaní daňového priznania za rok 2020.

Znížená daň sa však netýka len mikrodaňovníkov, ale všetkých fyzických a právnických osôb, ktorých výška príjmov za zdaňovacie obdobie nepresiahne 100 000 eur. Kam samozrejme spadá automaticky aj mikrodaňovník.

Výhoda pri uplatnení straty

Mikrodaňovníci si budú môcť odpisovať daňovú stratu v celej hodnote. Túto stratu si daňovník bude môcť odpísať od základu dane už v nasledujúcich účtovných obdobiach, maximálne do 5 rokov od vzniku straty. Ostatní daňovníci si daňovú stratu budú môcť odpisovať nasledujúcich 5 účtovných období, ale iba do výšky 50% základu dane.

Výhody pri odpisovaní hmotného majetku

Mikrodaňovníci si môžu výšku odpisov pre majetok zaradený do odpisových skupín 0 až 4 určiť v ľubovoľnej výške. To znamená väčší priestor pre daňovú optimalizáciu.

Mikrodaňovník si môže sám určiť dĺžku odpisov hmotného majetku, avšak s výnimkou nehnuteľností. Vďaka tejto výhode nebude musieť odpisy rozložiť do pevne stanovených rokov podľa určenia v jednotlivých odpisových skupinách. Aj táto zmena má však výnimku a netýka sa odpisov automobilu s hodnotou vyššou ako 48.000 eur.

Zaujímavou možnosťou však je, že pokračovať v odpisovaní bude daňovník môcť aj v nasledujúcich účtovných obdobiach aj v prípade, ak už stratí štatút mikrodaňovníka. Ak raz začal používať zmenené odpisovanie na majetku, ktorý si obstaral v čase, keď bol považovaný za mikrodaňovníka, môže v ňom pokračovať až do konca

uctovnik

Klaudia Nagyová
junior účtovník
+421 948 482 052
klaudia.nagyova@fgconsulting.sk

Zdieľaj tento článok