Príklad č. 1:

Rodinná spoločnosť prevádzkuje rozsiahlu sieť kaviarní v nákupných centrách. Za 10 rokov podnikania sa pracovitej rodine podarilo vybudovať stabilnú spoločnosť so 40-timi zamestnancami. Majú svoje vlastné interné účtovné oddelenie.

Od nás požadujú, aby sme zastrešili mzdovú agendu, vykonávali dohľad nad ich účtovným oddelením, vykonávali pravidelné návštevy a kontroly, metodicky usmerňovali ich zamestnancov v oblasti účtovníctva a miezd, vypracovávali daňové priznania, účtovnú závierku, pravidelný reporting pre banky a tiež pre ich potreby.

Mesačne platia za naše služby 700 EUR.

 

Príklad č. 2:

Manželský pár vlastní spoločnosť, dlhodobo podnikajú v oblasti medzinárodnej cestnej dopravy, popritom prevádzkujú čerpaciu stanicu.

Mesačne vystavia 40-50 odberateľských faktúr pre svojich klientov, obdržia 100-130, realizujú 20-30 hotovostných nákupov. Zamestnávajú 25 zamestnancov, v obchodnom majetku majú zaradených 20 úžitkových a 2 osobné motorové vozidlá. Pravidelne využívajú poradenské služby, reporting do bánk a tiež pre vlastné účely.

Mesačne platia za naše služby 1 500 EUR.