Príklad č. 1:

Pán Peter má právnu kanceláriu, svojim klientom poskytuje služby prevažne v oblasti obchodného práva.

Mesačne vystaví 1-3 odberateľské faktúry pre svojich klientov, obdrží 4-5 dodávateľských faktúr a zrealizuje 4-5 hotovostných nákupov, v obchodnom majetku má zaradené 1 motorové vozidlo. Je štvrťročný platiteľ DPH.

Mesačne platí za naše služby 60 EUR.

Príklad č. 2:

Pani Tatiana má skúsenosti s prácou v medzinárodnej farmaceutickej spoločnosti. Po návrate z materskej dovolenky sa osamostatnila a založila si jednoosobovú s.r.o., zaoberá sa poskytovaním poradenských služieb farmaceutickým spoločnostiam.

Mesačne vystaví 5-10 odberateľských faktúr, obdrží 4-5 dodávateľských faktúr, hotovostné nákupy sú iba občasné, má jedného zamestnanca. V obchodnom majetku má zaradené 2 motorové vozidlá. Je mesačným platiteľom DPH

Mesačne platí za naše služby 100 EUR.