Príklad č. 1:

Pán Juraj s dcérou Evou vlastnia s.r.o., zaoberajú sa výrobou a predajom výživových doplnkov. Suroviny na výrobu svojich produktov dovážajú z tretích krajín. Svoje produkty predávajú na Slovensku aj do zahraničia.

Mesačne vystavia 25-30 odberateľských faktúr, obdržia 4-5 dodávateľských faktúr a realizujú 4-5 hotovostných operácií. Ich spoločnosť je mesačným platiteľom DPH. Pravidelne využívajú tiež možnosť účtovného poradenstva, predovšetkým ohľadom daňovej optimalizácie.

Mesačne platia za naše služby 165 EUR

 

Príklad č. 2:

 

Bývalí spolužiaci sa rozhodli založiť si s.r.o., začali podnikať v oblasti projektovania stavieb. Zákazky postupne pribúdali, tržby rástli.

Mesačne vystavujú 3-5 odberateľských faktúr, obdržia 20-25 dodávateľských faktúr, realizujú 5-10 hotovostných nákupov. Obidvaja sú vo svojej spoločnosti zamestnaný. V obchodnom majetku majú 2 motorové vozidlá, sú mesačným platiteľom DPH. Požadujú pravidelné štvrťročné reporty o stave svojho podnikania a poradenstvo o možnosti daňovej optimalizácie.

Mesačne platia za naše služby 215 EUR.