Skip to content

Zdaňovanie kryptomien. Zvládnite to bez sankcií

Kryptomeny v tomto období hýbu svetom. A nielen finančným, ale aj daňovým. Podarilo sa vám výhodne nakúpiť kryptomeny a ešte výhodnejšie ich predať? Radosť z dobrého zisku vám možno pokazí nemalá povinnosť, ktorá vám celkový výnos zníži až o 35%. Na vine sú dane a odvody. V našom dnešnom článku sa zameriame na zdaňovanie kryptomien z pohľadu fyzických osôb (nepodnikateľov).

Zdaňuje sa výnos

 

Ak ste ako fyzická osoba (nepodnikateľ) kúpili kryptomeny a patríte k takzvaným holderom, teda investorom na dlhé trate, ktorí kryptomeny dlho držia, tak sa o zdanenie nemusíte starať ani v prípade, že sa váš majetok zniekoľkonásobil. Ak ste do Bitcoinu investovali 4000 EUR a dnes má Vaša investícia hodnotu 40 000 EUR, zisk 36 000 EUR, ktorý máte stále v Bitcoinoch, daniť každoročne nemusíte.

 

Úplne iná situácia nastane, ak sa rozhodnete svoj zisk vybrať a kryptomenu odpredať. Teda premeniť naspäť na eurá (alebo inú FIAT menu), vymeniť za tovar, služby či inú kryptomenu. V takomto prípade vás čakajú nemalé daňové a odvodové povinnosti.

 

Zdaňuje sa celý zisk

 

Príjem z predaja kryptomien v prípade fyzických osôb podlieha zdaneniu podľa § 8 zákona o dani z príjmov, teda takýto príjem sa chápe z pohľadu daňovej sústavy ako ostatný príjem. Zároveň si však z takéhoto príjmu môžete odčítať výdavky,  ktoré ste preukázateľne vynaložili na jeho dosiahnutie – teda nákupnú cenu kryptomeny vrátane prípadných transakčných poplatkov pri nákupe či následnom predaji.

 

Navyše z takého druhu príjmu nemôžete vykázať daňovú stratu. Pozor ale, ak z niektorých transakcií dosiahnete v danom roku zisk a z iných stratu, tak tieto transakcie sa vykazujú ako celok, ale iba v danom roku – teda napr. ak vlastním BTC a ETH a z predaja BTC dosiahnem v roku 2021 zisk 4 000 EUR a z predaja ETH dosiahnem stratu napríklad vo výške 2 000 EUR, tak zdaňujem iba môj výsledný zisk v danom roku, teda v tomto prípade 2 000 EUR.

 

 

Čo sa podľa zákona definuje ako kryptomena?

 

Kryptomeny a zisk z ich predaja, ktorý je potrebné zdaniť, možno charakterizovať v niekoľkých bodoch. O kryptomenách hovorí zákon ako o menách, ktoré:

 

  • Nemajú oficiálny status meny alebo peňazí.
  • Možno ju prevádzať, uchovávať alebo s ňou elektronicky obchodovať.
  • Nie je garantovaná centrálnou bankou.
  • Nie je naviazaná na zákonné platidlo.
  • Je akceptovaná ako platobný prostriedok.

 

Čo všetko je nutné zdaniť?

 

Zdaneniu podľa zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov nepodliehajú iba premeny kryptomeny na hotovosť v EUR či inej FIAT mene. Za predaj virtuálnej meny sa považuje akákoľvek manipulácia s ňou vrátane:

  • Výmena virtuálnej meny za majetok.
  • Výmena virtuálnej meny za služby.
  • Výmena za inú virtuálnu menu.

 

To v praxi znamená, že ak BTC zobchodujete za ETH a dosiahnete zisk, bude ho potrebné zdaniť, aj keď naďalej držím ETH. Taktiež ak za BTC nakúpite službu či tovar, berie sa to ako moment, kedy treba pristúpiť k zdaneniu. Teda od hodnoty tovaru či služby, ktorý som získal výmenou za BTC, odpočítam kúpnu cenu daného BTC vrátane transakčných poplatkov a výsledkom je môj zisk či strata, v prípade zisku ho samozrejme musím zdaniť.

 

 

Aká je daň z predaja kryptomien?

Súčasný proces zdaňovania kryptomien na Slovensku nie je práve ústretový k investorom. Súčet, ktorý predstavuje  daňovo-odvodové zdanenie môže byť až na úrovni 35 %. Daň 19 % sa zaplatí z toho základu dane, ktorá nepresiahne sumu rovnajúcu sa 176,8 – násobku sumy platného životného minima. Pre rok 2021 je to suma vo výške 37.981,94 eur. Ak tento základ presiahnete, čaká vás zdanenie 25%, táto vyššia daňová sadzba sa však vzťahuje k tej časti príjmu, ktorý danú hranicu presiahne. K obom formám zdanenia si treba pripočítať zdravotné odvody vo výške 14%, ktoré Vám vymeria zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní po odovzdaní daňového priznania

 

Čo dodať na záver?

 

Ak si to spočítame, tak zdanenie príjmu fyzickej osoby z kryptomeny vám prakticky zhltne viac ako tretinu zisku. To je naozaj značné množstvo. Aj preto mnohí investori využívajú napr. držanie kryptomien vo svojej obchodnej spoločnosti (právnickej osoby) či uvažujú nad zmenou daňovej rezidencie, teda usadenia sa v krajine, ktorá je ústretovejšia v oblasti zdaňovania kryptomien.

 

Každé riešenie má svoje výhody aj nevýhody, treba mať však na pamäti skutočnosť, že napr. zmena daňovej rezidencie nie je jednoduchá a treba sa na to zodpovedne pripraviť možno aj niekoľko rokov dopredu.

 

A žiadne riešenie nesmie byť robené za účelom krátenia daní či odvodov, resp. spôsobom, ktorý by tak mohol byť z pohľadu správcu dane takto chápaný.

 

Preto ak to myslíte s investovaním do kryptomien vážne, je vhodné poradiť sa s účtovnou firmou, ktorá vám umožní nájsť najoptimálnejšie a bezpečné riešenie pre vašu individuálnu situáciu.

 

 

uctovnik

Klaudia Nagyová
junior účtovník
+421 948 482 052
klaudia.nagyova@fgconsulting.sk

Zdieľaj tento článok