Skip to content

Čo je základné imanie a ako ho zvýšiť, alebo znížiť?

Každý, kto chce svoju spoločnosť zapísať do obchodného registra sa stretne s pojmom základné imanie. Čo presne si pod ním predstaviť, aký má význam pre firmu, na čo slúži a ako ho počas existencie firmy znížiť, alebo zvýšiť sme sa pozreli v našom blogu.

 

Čo je to základné imanie

 

Ide o akýsi kapitálový základ spoločností s ručením obmedzeným a akciových spoločností, ktorý dávajú firme finančný základ stability. Zákon je v prípade základného imania značne zrozumiteľný. Ide o peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti. Minimálna hodnota základného imania je pri s.r.o 5.000 € a minimálne výška hodnoty vkladu jedného spoločníka je 750 eur. Pri akciovej spoločnosti ide o minimálnu sumu 25 000 eur. Samotná maximálna výška základného imania však nie je definovaná ani nijako obmedzená.

 

Základné imanie nie je hodnota firmy

 

Pojem základné imanie si mnoho ľudí zamieňa s hodnotou firmy. Základné imanie však o hodnote a dokonca ani o stave firmy vôbec nič nehovorí. Základné imanie jednoducho len určuje pôvod majetku a jeho rozloženie v čase založenia spoločnosti. Samotná výška základného imania len informuje o tom, od koho majetok v spoločnosti pochádza a v akej sume je. Viac nemožno zo základného imania vyčítať.

 

Základné imanie a ručenie

 

To, že spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť majú ako jediné obchodné spoločnosti povinnosť tvorby základného imania, nie je náhoda. Obe tieto spoločnosti totiž ručia za svoje záväzky celým svojim majetkom a  spoločník s. r. o. do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti vôbec.

 

Samotná povinnosť vytvárania základného imania tak slúži aj ako istá forma záruky dôveryhodnosti spoločnosti vo vzťahu k plneniu jej záväzkov voči veriteľom.

 

Ako zvýšiť základné imanie

 

O zvyšovaní základného imania sa vždy rozhoduje na valnom zhromaždení. Zvýšením základného imania oproti stavu založenia spoločnosti je možné niekoľkými spôsobmi. 

 

  • peňažnými vkladmi – ide o často využívajú možnosť, pri ktorej spoločníci spravia ďalší vklad do spoločnosti. Nový vklad môže vložiť aj iná osoba, ktorá sa tak stane novým spoločníkom.
  • nepeňažným vkladom – pri takomto vklade sa určí výška peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započíta na vklad spoločníka
  • použitím nerozdeleného zisku alebo iných vlastných zdrojov

 

Zníženie základného imania

 

Dôvody môžu byť rôzne. Často ide napríklad o záujem spoločníka ukončiť svoju podnikateľskú aktivitu, alebo ak spoločnosť nemá možnosť predať voľný obchodný podiel.

 

Pri znižovaní základného imania, je však nutné dodržať jeho minimálnu výšku. To znamená, že ak by eseročka chcela znížiť základné imanie pod 5 000 eur, obchodný register by zamietol návrh na zmenu. Týka sa to teda iba spoločností, ktoré na začiatku mali vyššie základné imanie ako určuje zákon, alebo ho v priebehu rokov zvýšili. 

 

Postup pri zvýšení základného imania

 

Prvoradým krokom je rozhodnutie valného zhromaždenia. Oproti zvýšeniu imania je zníženie spojené s notifikačnou povinnosťou vo vzťahu k jej veriteľom. Dôvodom je ochrana záujmov veriteľov, ktorých pohľadávky voči s.r.o by mohli byť znížením základného imania ohrozené.

 

 

Ak chce vaša firma znížiť, alebo zvýšiť základné imanie, dodržať všetky zákonné postupy a stihnúť dôležité lehoty, je vhodné sa ešte pred rozhodnutím poradiť s dobrou účtovnou firmou, ako bude vhodné operáciu so základným imaním spraviť. 

uctovnik

Klaudia Nagyová
junior účtovník
+421 948 482 052
klaudia.nagyova@fgconsulting.sk

Zdieľaj tento článok